Käsikirurgia

Käsikirurgia

  • Käsi- ja ranteen leikkaus

– ranteenartroskopia

– ranteenivelen rekonstruktio

– TFCC-korjaus

– Napsusormen ( Trigger finger) leikkaus

– Keskihermon ( Canalis carpi) vapautus 

– ääreishermoston korjaus ja uudelleen rakentaminen

– Flexor-jänteen korjaus ja uudelleen rakentaminen

– Korjaavat osteotomiat

– Dupuytren kontraktuuran korjaus